06/01/2022 | 39

Bưu điện Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Biden hoãn quy định chích ngừa và xét nghiệm COVID-19

Bưu điện Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Biden hoãn quy định chích ngừa và xét nghiệm COVID-19

Bưu Điện Hoa Kỳ (USPS) vừa yêu cầu chính quyền Tổng thống Biden hoãn các quy định chích ngừa và xét nghiệm bắt buộc đối với 650,000 nhân viên của họ.

Trong một lá thư do Reuters xem được vào thứ Ba (ngày 4 tháng 1), ông Doug Tulino, phó giám đốc Bưu Điện Hoa Kỳ yêu cầu Cơ quan Quản trị Sức khỏe và An toàn Lao động (OSHA) hoãn hạn chót để USPS tuân thủ quy định chích ngừa và xét nghiệm thêm 120 ngày. USPS, một trong những nhà tuyển dụng dân sự lớn nhất của Hoa Kỳ, cho biết họ không thể đáp ứng thời hạn, với lý do không đủ nhân sự và các vấn đề khác.

Cơ quan cho biết thêm họ phải đối mặt với các yêu cầu pháp lý tốn nhiều thời gian để thu thập thông tin y tế của nhân viên và thương lượng với các nghiệp đoàn đại diện cho nhân viên. Với hơn 30,000 địa điểm trên toàn quốc, USPS cho biết họ sẽ cần đào tạo “hàng chục nghìn giám sát và quản trị địa phương” để giám sát sự tuân thủ của nhân viên.

Trong bức thư, ông Tulino hy vọng OSHA cho phép USPS tiếp tục sử dụng các chính sách giảm thiểu COVID-19 hiện tại trong lúc quyết định được đưa ra. Ông Tulino cũng khuyến cáo về những thiệt hại đáng kể nếu khả năng chuyển phát thư và gói hàng của USPS bị ảnh hưởng bởi quy định chích ngừa bắt buộc.