27/08/2015 | 2

Burundi có thể bị loại ra khỏi thỏa thuận thương mại

Burundi có thể bị loại ra khỏi thỏa thuận thương mại

Washington, DC. (Reuters) – Bà Linda Thomas-Greenfield, phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Phi Châu, tuyên bố Washington đang xem xét việc loại Burundi ra khỏi các thỏa thuận thương mại phi quan thuế dưới chế độ AGOA, sau các cuộc bầu cử vào tháng trước.

AGOA, có nghĩa là Phi Châu Phát Triển và Cơ Hội, một hiệp ước thương mại, cho phép các quốc gia Phi Châu bán các sản phẩm tại Hoa Kỳ mà không phải đóng thuế nhập cảng, tạo cho họ cơ hội tiếp cận một thị trường lớn mà không phải trả mức thuế rất cao để ngăn cản. Hôm Thứ Tư, thỏa thuận thương mại 15 năm được gia hạn thêm 10 năm nữa. Tuy nhiên bà Thomas-Greenfield xác nhận bà sẽ xem xét điều kiện của Burundi theo các qui định nhân quyền và quản trị tốt. Trong khi đó, đại diện thương mại của Hoa Kỳ là Michael Froman tuyên bố thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất. Quyết định có thể được đưa ra vào tháng 11.

Hoa Kỳ gọi cuộc bầu cử tổng thống ngày 21 tháng 7 tại Burundi là thiếu sót nặng nề, trong khi các nhà quan sát khu vực coi cuộc bầu cử là không tự do và công bằng. Bà Thomas-Greenfield cho biết luật pháp có điều khoản, cho phép xem xét tình trạng của một quốc gia nếu họ đi lạc hướng. (Nguyên Trân)