Buổi vận động về quyền lợi của người Mỹ gốc Á Châu tại toà nhà Quốc Hội Virginia

Hiệp Hội Thương Mại Châu Á và một số doanh nhân tại vùng Virginia đã đến toà nhà Quốc Hội, vào các văn phòng Thượng Nghị Sĩ để vận động và nói lên tiếng nói cho người Mỹ gốc Châu Á. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.