Buổi vận động Nhân Quyền cho Việt Nam tại Bộ Ngoại Giao & Quốc Hội Hoa Kỳ

Kỷ niệm 24 năm ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam được nhiều chính giới Hoa Kỳ bảo trợ nên hằng năm người Việt tị nạn Cộng Sản đều tổ chức những buổi vận động tại Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội. Đặc biệt năm nay có sự tham dự của hai tù nhân lương tâm Việt Khang và Phương Uyên cùng nhiều giới trẻ trong các hội đoàn và cộng đồng.