Buổi tiếp tân tại Sacramento ủng hộ & cảm ơn TNS Janet Nguyễn

Thứ Hai, 17 Tháng Tư, 2017 Tại Trung Tâm Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Sacramento, trên 100 đồng hương cùng đại diện các tổ chức cộng đồng, hội đoàn , các Cựu Chiến Binh Việt Nam và Hoa Kỳ tại tiểu bang California đến tham dự buổi tiếp tân do các Cựu Chiến Binh Việt Nam VNCH và đại diện các tổ chức cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại tiểu bang California tổ chức . Buổi tiếp tân nhằm ủng hộ và cảm ơn Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trong việc Thượng Viện tiểu bang California thông qua quyết SCR 2 để tưởng nhớ 42 Năm Ngày Mất Nước Việt Nam vào tay cộng sản và chọn Tháng Tư 2017 là Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen để ghi nhớ và vinh danh sự hy sinh vì lý tưởng tự đó của Quân dân cán chín VNCH và Đồng Minh trong Cuộc Chiến Việt Nam.