Buổi Thực Tập Thi Quốc Tịch Mỹ

Để tiếp nối công việc của Cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda đã làm qua những buổi thực tập thi phỏng vấn quốc tịch, Ông Jay Chen, một người Mỹ gốc Đài Loan, đang ra tranh cử chức vụ Dân Biểu liên Bang địa hạt 45, đã đứng ra đảm nhận việc này vào sáng thứ Năm 13/1/2022 tại văn phòng Việt Báo thuộc thành phố Garden Grove Nam california.