Buổi ra mắt văn phòng cộng đồng VN tại Massachusetts

Để đáp ứng lại mong ước của các đồng hương và các đoàn thể trong cộng đồng, việc đầu tiên sau khi nhậm chức cũng như lời hứa trong ngày bầu cử, tân ban chấp hành đã tiến hành vào việc tìm một trụ sở riệng để phục vụ trong các sinh hoạt cộng đồng giữa các hội đoàn, đoàn thể và các đồng hương cư ngụ tại thành phố Boston. Một tháng sau khi đắc cử, vào ngày 9 tháng 9 năm nay văn phòng riêng của cộng đồng Việt Nam đã được mở cửa đưa vào sinh hoặt có trụ sở trên đường Dorchester số nhà 1377, Lầu 2 thuộc thành phố Dorchester, Massachusetts. Tuy nhiên cho đến hôm nay văn phòng mới chính thức ra mắt khánh thành với sự hiện diện của hấu hết mọi người trong ban hội đồng quản trị, ban giám sát và tân ban chấp hành cộng đồng.