Buổi Ra Mắt Tranh Cử Của Ứng Cử Viên Vân Lê Vào Chức Nghị Viên Đơn Vị 7 San Jose

Bà Vân Lê – Chủ Tịch Hội Đồng Học Khu East Side Union High School District ra tranh cử chức nghị viên khu vực 7 của Thành Phố San Jose. Bà Vân Lê, 63 tuổi, là thành viên hội đồng quản trị tại một trong những khu học chánh lớn nhất ở San Jose từ năm 2010. Bà là người đầu tiên và duy nhất vận động thành công nghị quyết công nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ là biểu tượng của người Việt tự do tại Học khu East Side High School District và duy nhất trong hệ thống giáo dục tại Mỹ. Phóng Viên Vũ Nhân từ San Jose tường trình trong phóng sự sau đây