Buổi ra mắt sách “Giòng Sinh Mệnh Việt” của tác giả Vũ Hoàn

2 giờ chiều Chủ Nhật 10/6/2017 tại phòng sinh hoạt của thành phố Westminster, Nam California, một tác phẩm mang tính cách văn hoá và lịch sử ” Giòng Sinh Mệnh Việt” của tác giả Vũ Hoàn hiệu Bách Việt đã được ra mắt tại phòng sinh hoạt cộng đồng thành phố Westminster, Nam California với sự tham dự đông đảo của các vị dân cử, các đại diện hội đoàn, đoàn thể và đồng hương.