Buổi ra mắt sách Bàng Bạc Gấm Hoa của ký giả Mặc Lâm tại Portland

Vào lúc 6giờ chiều Thứ Sáu ngày 15 tháng 09 năm 2017, Ký giả Mặc Lâm đã tổ chức buổi ra mắt sách Bàng Bạc Gấm Hoa tại Trung tâm Sinh Hoạt Cao Niên Hollywood thành phố Portland. Buổi Ra Mắt Sách lần thứ 5 với sự tham dự của thân hữu và giới Văn Nghệ Sĩ vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.