Buổi ra mắt nhóm Tinh Hoa Đất Việt tại Portland

Vào lúc 5giờ chiều Chúa Nhật ngày 01 tháng 10 năm 2017, Nhóm Tinh Hoa Đất Việt đã chính thức ra mắt nhân dịp ngày 12/8 Âm lịch hàng năm là ngày Tổ Nghiệp Sân Khấu tại khu vực Asia American thành phố Portland.