Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Buổi ra mắt hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại Úc Châu

Buổi ra mắt hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại Úc Châu

Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại New South Wales -Úc Châu tổ chức lễ ra mắt với đồng hương tại Sydney vào ngày 30/6/2017 với sự tham dự của các huynh trưởng từ tổng hội ở Hoa Kỳ.