Buổi phát qua và hỗ trợ các vị cao niên ở thành phố Lowell

Lái xe khoản 1 tiếng đồng hồ đi về hướng đông bắc của tiểu bang Massachusetts chúng ta sẽ đến thành phố Lowell. Phần lớn cư dân gốc Á Đông sinh sống tại thành phố Lowell là người Campuchia và có khoảng 2000 người việt tị nan cư ngụ tại thành phố này. Với mục đích hỗ trợ cho cộng đồng tại thành phố Lowell trong mùa lễ năm nay, Siêu thị V-Mart cùng với công ty bảo hiểm Y tế Tuft Health Plan đã tổ chức buổi tặng quà và giới thiệu các chương trình giúp đỡ bảo vệ sức khỏe dành cho các vị cao niên tại, đặc biệt là người gốc Việt và Campuchia. Xin mời qua vị theo dõi phần phóng sự sau đây.