Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Buổi mạn đàm của phong trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền tại Úc Châu

Buổi mạn đàm của phong trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền tại Úc Châu

Sydney là thành phố thứ nhì trong 4 thành phố lớn mà phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền tổ chức buổi mạn đàm với 3 diễn giả là chiến sĩ Võ Đại Tôn, luật sư Trần Kiều Ngọc và đặc biệt là linh mục Nguyễn Duy Tân từ Việt Nam sang. Vào ngày 7/1/2018, gần 150 đồng bào cùng đại diện các đoàn thể đã cùng đến tham dự dù sức nóng lên đến 45 độ C trong khán phòng của trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại Sydney.