Buổi mạn đàm của phong trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền tại Úc Châu

Sydney là thành phố thứ nhì trong 4 thành phố lớn mà phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền tổ chức buổi mạn đàm với 3 diễn giả là chiến sĩ Võ Đại Tôn, luật sư Trần Kiều Ngọc và đặc biệt là linh mục Nguyễn Duy Tân từ Việt Nam sang. Vào ngày 7/1/2018, gần 150 đồng bào cùng đại diện các đoàn thể đã cùng đến tham dự dù sức nóng lên đến 45 độ C trong khán phòng của trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại Sydney.