Buổi họp mặt Tân Niên của các trường trung học miền Nam VN trước 1975 tại Úc

Với sự liên hợp của các thầy cô giáo của 10 trường trung học ở miền Nam Việt Nam trước 1975, một buổi họp mặt tân niên đã được tổ chức vào đêm 24/2/2017 tại Úc Châu.