Buổi họp mặt của cựu chiến binh Navy Seals Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam

Các cựu chiến binh Navy Seals Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam cùng gia đình ở các nơi trên nước Mỹ thường tổ chức họp gặp nhau mỗi năm một lần trong 3 ngày vào tháng 10 hàng năm. Và năm nay, họ đã cùng về tại thành phố Bandera tại Texas để họp mặt.