Buổi họp đặc biệt của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hoà

Buổi họp đặc biệt của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hoà

Ảnh: Blog TulipGarden9

Sau khi bà hội trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn quá vãng, Ban chấp hành Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hoà triệu tập một buổi họp đặc biệt, để tạm thời ổn định tổ chức hội.

Buổi họp diễn ra tại trụ sở Đài truyền hình SBTN ở thành phố Garden Grove, miền Nam California hôm Thứ Năm ngày 4 tháng 5. Thành phần tham dự gồm có ông Nguyễn Nam Lộc, Cố vấn tổng quát của Hội, ông Vũ Trọng Mục, đại diện Ban sáng lập Hội, nhà báo Huy Phương và các thiện nguyện viên trong Hội. Cuộc họp có mặt hai vị khách danh dự là ông Trúc Hồ, Tổng giám đốc Đài SBTN và ông Nguyễn Tự Cường, Giám đốc điều hành Đài SBTN.

Nội dung buổi họp gồm có việc xác định thành phần ban chấp hành Hội và đường hướng hoạt động của Hội. Sau khi thảo luận, tất cả đều đồng ý tạm giữ nguyên thành phần nhân sự như sau: Ông Nguyễn Nam Lộc tiếp tục làm Cố vấn tổng quát của Hội, ông Nguyễn Văn Ức làm Hội trưởng, ông Nguyễn Phán làm Hội phó nội vụ, bà Nguyễn Thanh Thủy làm Hội phó ngoại vụ, ông Nguyễn Văn Nhựt làm Tổng thư ký, bà Nghiêm Thanh Hà làm Thủ quỹ. Tân Ban điều hành cam kết sẽ tiếp tục làm việc theo ý nguyện của bà Cố Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn. Buổi họp kết thúc trong bầu không khí thân mật và vui vẻ.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hoà là một trong những tổ chức cứu trợ thương binh Việt Nam Cộng Hoà ở hải ngoại có tầm vóc và uy tín nhất trong cộng đồng người Việt tự do trên thế giới. Với sự trợ giúp của Ðài truyền hình SBTN và Trung tâm ca nhạc Asia, và sự hưởng ứng nhiệt tình của đồng bào hải ngoại,  Hội đã tổ chức được 10 kỳ đại nhạc hội ngoài trời ở Nam và Bắc California, cùng những đợt quyên góp tại những địa phương khác thu được nhiều triệu Mỹ kim, để trợ giúp cho hơn 65,000 lượt thương binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hoà còn kẹt lại ở Việt Nam.

Huy Lam / SBTN