Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Buổi họp ban tổ chức đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 11

Buổi họp ban tổ chức đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 11

Thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2017, từ 6.00pm đến 9.00pm tại số 880 Tully Road, San Jose, CA 95111 (Tully Library), ban Tổ Chức Ðại Nhạc Hôi cám Ơn Anh kỳ 11 đã tổ chức buổi họp với sự tham dự của các đại diện các cộng đồng, hội đoàn tại San Jose.