20/05/2019 | 0

Buổi hội thảo Kinh Doanh 101: Khởi nghiệp làm giàu

Buổi hội thảo Kinh Doanh 101: Khởi nghiệp làm giàu

Đây là cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với các chuyên gia ngân hàng, luật sư và các chuyên gia khác để giúp khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Chương trình sẽ được tổ chức vào 9AM – 2PM thứ Năm ngày 23 tháng 5 năm 2019
Tại: SBTN STUDIO – 10561 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92843

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ | CÓ ĂN TRƯA & QUÀ TẶNG

Để ghi danh tham dự, xin vào đường LINK sau: https://www.eventbrite.com/e/kinh-doanh-101-small-business-resource-day-registration hoặc gọi số 714-636-1121

Kinh Doanh 101 – Hội thảo kinh doanh

KINH DOANH 101 – HỘI THẢO KINH DOANH (MIỄN PHÍ) Đây là cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với các chuyên gia ngân hàng, luật sư và các chuyên gia khác để giúp khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của bạn.Chương trình sẽ được tổ chức vào 9AM – 2PM thứ Năm ngày 23 tháng 5 năm 2019Tại: SBTN STUDIO – 10561 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92843HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ | CÓ ĂN TRƯA & QUÀ TẶNG Để ghi danh tham dự, xin vào đường link sau: https://www.eventbrite.com/e/kinh-doanh-101-small-business-resource-day-registration-61241182024 hoặc gọi số 714-636-1121

Posted by Saigon Broadcasting Television Network on Thursday, May 9, 2019