Buổi hội thảo của tiến sĩ Trần Diệu Chân tại Úc Châu

Nhân dịp tiến sĩ Trần Diệu Chân, dịch giả quyển sách “Chết Bởi Trung Quốc” đến Úc Châu, Đảng Bộ Việt Tân – cơ sở tại Sydney đã tổ chức buổi hội thảo mang chủ đề “Công Cuộc Đấu Tranh Của Người Việt-Thử Thách & Cơ Hội” tại văn phòng cơ sở Việt Tân Sydney vùng Wakely lúc 2 giờ chiều ngày 22/11/2017.Tại buổi hội thảo, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của nhiều đại diện hội đoàn, đoàn thể khác trong cộng đồng. Trong dịp này tiến sĩ Trần Diệu Chân đã chia sẻ những tâm tư của cá nhân mình cũng như trả lời những thắc mắc về hiện tình của đất nước.