Buổi hội thảo chính trị “Giải pháp nào để chấm dứt độc tài & Canh tân Việt Nam”

Vào ngày mùng 9 tháng 6 vừa qua, cơ sở Viêt Tân tại Massachusetts do ông Đỗ Thu làm cở sở trưởng đã tổ chức một buổi hội thảo chính trị với chủ đề “Giải Pháp Nào Để Chấm Dứt Độc Tài và Canh Tân Việt Nam.” Buổi hội thảo hôm nay do ông Lê Hoàng Hà và cô Lí Kim Chi hướng dẫn chương trình. Diễn giả đặc biệt thiết trình hôm nay là ông Ngô Trọng Đức, ông hiện là Ủy Viên Trung Ương Đảng của Việt Tân. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông phó chủ tịch cộng đồng – ông Nguyễn Hùng Khang và số đông đại diện các đoàn thể hội đoàn trong cộng đồng cùng với các bạn trẻ đã có mặt tham dự và đặc biệt chương trình được phát trực tiếp trên mạng xã hội với hàng ngàn lượt theo dõi và nhiều câu hỏi thú vị đã được đặt ra từ các bạn trẻ trong nước trong cuộc hội thảo kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.