Buổi hội thảo An Toàn Cộng Đồng tại Nam California

Vào chiều Chúa Nhật 15/10/2017, được sự bảo trợ của Giám Sát Viên Địa hạt 1 Andrew Đỗ, buổi hội thảo “An Toàn Công Cộng” đã được tổ chức tại hội trường Việt Báo thành phố Westminster Nam California. Buổi hội thảo nhằm mục đích chia sẻ chung về tình trạng an ninh công cộng tới Cộng Đồng Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ.