Buổi Hội Ngộ Thân Mật Giữa Cảnh Sát Và Cư Dân Boston

National Night Out là một sự kiện hàng năm được tổ chức bởi các đơn vị cảnh sát trên toàn quốc nhằm mục đích gặp gỡ, chia sẻ, kết nối giữa các nhân viên cảnh sát cùng với người dân tạo nên sự thông cảm và đồng hành trong công việc gìn giữ an ninh an toàn trong thành phố. Chúng tôi đã có mặt tại Boston để tường trình sự kiện này như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.