Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Buổi giới thiệu các tác phẩm của Thi Hoạ Sĩ Vũ Hối & Văn Thi Sĩ Ngọc An

Buổi giới thiệu các tác phẩm của Thi Hoạ Sĩ Vũ Hối & Văn Thi Sĩ Ngọc An

Chủ Nhât ngày 24/9 tại Hiệp Hội Người Việt ở San Diego, các văn nghệ sĩ, thân hữu, đại diện cộng đồng, các hội đoàn đã đến tham dự buổi giới thiệu các tác phẩm của Thi Hoạ Sĩ Vũ Hối đến từ Hoa Thịnh Đốn & Văn Thi Sĩ Ngọc An đến từ San Jose.