Buổi gây quỹ giúp các đồng bào tị nạn còn bị kẹt lại ở Thái Lan