Buổi gây quỹ cho Lễ Hội Thiếu Nhi Đa Văn Hoá tại Úc Châu

Nhằm mục đích duy trì Lễ Hội Thiếu Nhi Đa Văn Hoá hàng năm tại Bankstown và Sydney, lần đầu tiên một buổi tiệc gây quỹ được tổ chức với sự tham gia của các cộng đồng sắc tộc lớn tại Sydney, trong đó có Việt Nam. Lễ Hội Thiếu Nhi Đa Văn Hóa là một ngày vui chơi dành cho các em thiếu nhi, đồng thời giúp các em hiểu về văn hóa, cội nguồn của mình cũng như bạn bè mình.