Đang tải...

Buổi gặp gỡ Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam – Daniel Kritenbrink ở miền Nam California

Vào 10 giờ sáng ngày 19 tháng 2 năm 2020, các dân biểu liên bang là ông Alan Lowenthal, ông Lou Correa, ông Harley Rouda và bà Katie Porter đã phối hợp cùng trường Coasline Community College để tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng, chào đón đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Daniel Kritenbrink đến thăm cộng đồng Việt Nam tại quận Cam. Tiến Trung tường trình sau đây:

Loading...