Buổi điều trần nghị quyết Cờ Vàng tại Massachusetts

Dự luật S.1921 từ văn phòng của thượng nghị sĩ Dean Trần và dự luật H3700 của dân biểu Trâm Nguyễn đệ trình lên tiểu bang vào tháng giêng năm 2019 đã được Ủy ban điều trần tiểu bang tiến hành cuộc điều trần lần thứ nhất cùng thời điểm. Đây là hai dự luật nhằm mục đích kêu gọi tiểu bang Massachusetts chính thức chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ làm đại diện cho cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts.