Buổi chiếu phim “Bộ quân phục của cha tôi” tại San Jose

Thứ Bảy 30/9/2017 vừa qua tại thư viện Tuly thuộc thành phố San Jose đã có buổi chiếu phim “Bộ quân phục của cha tôi” do hội Y Sĩ NCA và Dân Sinh Media tổ chức.