Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Buổi chiếu phim “Bộ quân phục của cha tôi” tại San Jose

Buổi chiếu phim “Bộ quân phục của cha tôi” tại San Jose

Thứ Bảy 30/9/2017 vừa qua tại thư viện Tuly thuộc thành phố San Jose đã có buổi chiếu phim “Bộ quân phục của cha tôi” do hội Y Sĩ NCA và Dân Sinh Media tổ chức.