Buổi chào cờ đầu năm 2018 tại Massachusetts

Nơi nào có người Việt tỵ nạn cộng sản nơi đó có lá cờ vàng 3 sọc đỏ và hằng năm đúng ngày mùng 1 tháng Giêng cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại tiểu bang Massachusetts cùng đứng ra để tổ chức buổi chào cờ đầu năm với mục đích hướng về cội nguồn, duy trì truyền thống dân tôc người Việt hải ngoại và tưởng nhớ đến các anh hùng tử sĩ đã hy sinh vì lá cờ vàng. Trong không khí giá buốt của mùa xuân tại tiểu bang Massachusetts, hơn 200 đồng hương và đại diện của các hội đoàn đã có mặt tham dự buổi chào cờ đầu năm do hội phụ nữ cờ vàng vùng đông bắc Hoa Kỳ và cộng đồng đồng tổ chức.