Bước Chân Việt Nam – Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ

Tuần lễ này là tuần của Lễ Tạ Ơn, là lúc chúng ta nói lời cảm ơn đến Thượng Đế, Đất Trời, đến những ai đã từng chịu ơn trong đời.

Trong tinh thần mang ơn được thế giới cưu mang của những kẻ lưu vong, Người Việt Tự Do xin nói lời cảm ơn đến thế giới, đến các quốc gia đã mở vòng tay đối với cộng đồng chúng ta trong hơn 40 năm qua.

Xin mời quí khán giả nghe lại ca khúc Bước Chân Việt Nam, sáng tác của Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ, được hợp ca trong chương trình ASIA 9. Bài hát đầy tình quê hương, tình nhân loại với những lời cảm ơn thật chân tình:

…Grand merci la France, pour vos bras ouverts
Thanks Australia, for your open hearts
Thank you Canada, for the liberty
Thanks America, for your open arms
We, thank the world, for its true freedom
We thank the world, we thank the world
Thank you, we thank you all 

Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân Việt Nam…