Buổi tiếp xúc với ứng cử viên Học khu Chánh David Douglas

Vừa qua sáng ngày 27 tháng 02 năm 2021 chúng tôi có buổi trao đổi với ứng cử viên Nguyễn Hiền Hòa tranh cử Ủy viên Giáo Dục Khu Học Chánh David Douglas trong đợt bầu cử đặc biệt vào tháng 5 sắp tới tại thành phố Portland – Oregon. Phóng viên Quang Trung gởi bản tường trình như sau: