Bức tượng đồng đen của cha Công tử Bạc Liêu & 26 năm tù của sư thầy giữ tượng

Vào những năm của thế kỷ 20, gia đình Công tử Bạc Liêu từng sở hữu 1 bức tượng đồng đen. Đây được xem là siêu kim loại, quý hơn vàng. Mà cũng vì sự quý hiếm của bức tượng này, mà hòa thượng Thích Thiện Minh phải nếm trải 26 năm trong lao tù của những kẻ bạo quyền.