Boston đón trận bão tuyết thứ 2

Boston vừa đón trận bão tuyết thứ 2. Cơn bão tuyết kéo dài đến tận 2 giờ trưa và hiện tuyết vẫn tiếp tục rơi. Theo ước tính, trận bão tuyết đã rơi thêm 12 inches. Các trường học, cơ sở thương mại thêm một lần phải ngưng hoạt đông. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.