Bông cỏ may

Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH kỳ này nhận được một bài thơ từ một khán giả nói về thực trạng của đất nước Việt Nam, chính quyền CSVN hiện nay. Bài thơ như một lời nhắn gửi, một lời động viên mỗi con người đang sống trong nước hãy thử nhìn lại một lần về nước Việt Nam, để xem mình được gì và mất gì dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Mời quí vị cùng thưởng thức.