Bốn người hoạt động được trả tự do sau 4 ngày bị giữ trái phép

Đúng 18 giờ ngày 7/6/2016, Trung tâm bảo trợ xã hội quận Bình Thạnh trả tự do cho 4 người hoạt động dưới sức ép biểu tình đòi người của 30 người hoạt động nhân quyền. Bốn người này lần lượt là Thu Nguyệt, Vịnh Lưu,Trương Huy Lê, Lê Hoàng Khanh. Họ bị bắt trái phép từ sáng ngày 5/6/2016 ở khu vực quận 1, Sài Gòn khi chưa kịp có một cuộc biểu tình đòi minh bạch nguyên nhân cá chết.