10/12/2015 | 0

Bốn người giả chết để thoát nợ không thành

Bốn người giả chết để thoát nợ không thành

ảnh minh họa - nguồn: vietnamdiendan.vn

Năm 2009, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thọ Xuân có chủ trương xóa nợ cho những người vay vốn gặp rủi ro, hoạn nạn khó khăn, hoặc đã qua đời. Từ chủ trương này và được Ban xóa đói giảm nghèo xã chấp thuận, Hội Nông dân xã Xuân Lập đứng ra làm khai tử cho 12 người có tổng nợ ngân hàng của 12 gia đình là 13 triệu đồng.

Đầu năm 2015 qua kiểm tra, chính quyền địa phương phát giác có 4 người còn sống và không thuộc diện được xóa nợ chính sách.

Ông Nguyễn Đình Tràn, Thường vụ Hội nông dân xã Xuân Lập giải thích, 4 người này có hoàn cảnh khó khăn, nên “Hội nông dân xã khi đó đã vận dụng nhằm hợp thức hóa, tạo điều kiện xóa nợ xấu cho các gia đình”. Dù biết việc làm này là sai quy định, nhưng Hội nông dân vẫn làm.

Cái nghèo đã làm người dân nông thôn có những việc làm kỳ lạ. Chuyện khai tử giả là một. Mới đây, hai người ở tỉnh Hòa Bình đã bị thương vong, khi cưa đầu đạn pháo bán sắt vụn kiếm sống.

Nhân ngày quốc tế Nhân quyền, CSVN lại nhắc đến thành tích “xóa đói giảm nghèo” được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Nhưng đó là thành tích trên giấy tờ. Còn trên thực tế, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Chuẩn “nghèo” của chính quyền đặt ra không phù hợp điều kiện thực tế, nên con số trên báo cáo ít đi, chứ không phải số người nghèo giảm đi.

Nhật Nam / SBTN