Bốn Dân Biểu Hoa Kỳ yêu cầu lập tức ngưng trục xuất nhà hoạt động Hà Văn Thành

Bốn Dân Biểu Hoa Kỳ yêu cầu lập tức ngưng trục xuất nhà hoạt động Hà Văn Thành

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 14 tháng 6, 2019) – Bốn vị Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ Alan Lowenthal, (hạt CA-47), Zoe Lofgren (hạt CA-19), Lou Correa (hạt CA-46), và Harley Rouda (hạt CA-48) ngày hôm nay đã gửi một lá thư đến người đứng đầu Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (gọi tắt là ICE) yêu cầu lập tức ngưng việc trục xuất nhà hoạt động Hà Văn Thành, người đã trốn thoát khỏi Việt Nam vào năm ngoái trước mối đe dọa truy bắt của nhà quyền cộng sản Việt Nam và hiện đang bị Hoa Kỳ câu lưu sau khi anh nhập cảnh xin quy chế tỵ nạn chính trị.

Lá thư này cũng đã được gửi đến vị thẩm phán tòa di trú liên bang đang duyệt xét hồ sơ kháng cáo của Hà Văn Thành. Lá thư của các vị Dân Biểu  nhắc đến việc anh Hà Văn Thành đã “hướng dẫn các đoàn biểu tình ôn hòa của nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa,  và đã ra tay bảo vệ cho người biểu tình … cũng như đã bị lực lượng của chế độ đánh đập vì sự tham gia của anh.  Từ các cuộc biểu tình đó, anh Hà Văn Thành đã bị công an theo dõi và họ đã ba lần gửi giấy triệu tập anh để tra hỏi.”

Dưới những đe dọa từ chính quyền Việt Nam, anh Hà Văn Thành đã trốn ra khỏi Việt Nam và đã qua các nước Lào, Thái Lan, Cuba, Panama, Mể Tây Cơ, rồi từ đó vào Hoa Kỳ tại một cửa  nhập cảnh ở biên giới phía nam của Mỹ. Anh hiện đang bị giữ tại trại tạm giam di trú ở thành phố Chaparral, tiểu bang New Mexico. Anh Hà Văn Thành đã xin quy chế tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ nhưng đơn của anh đã bị từ chối bởi một thẩm phán tòa di trú của Hoa Kỳ.  Sau đó, đơn kháng cáo của anh cũng đã bị từ chối bởi Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú, và hiện anh đang chờ đợi bị trục xuất về Việt Nam.

Lá thư của bốn vị Dân Biểu Hoa Kỳ đã kết thúc với lời kêu gọi cơ quan ICE lập tức ngưng các thủ tục trục xuất đối với anh Hà Văn Thành. (BBT)

Cùng chuyên mục