Tòa thượng thẩm California: bà Holly Ngô có tội vu khống có ác ý với BPSOS

Tòa thượng thẩm California: bà Holly Ngô có tội vu khống có ác ý với BPSOS

Theo thông Cáo Báo Chí của Boat People SOS (BPSOS), vào lúc  2 giờ 30 chiều ngày 30 tháng 10, bồi thẩm đoàn đã phán quyết Bà Holly (Huệ) Ngô tội vu khống có ác ý đối với BPSOS và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch của BPSOS, vì đã cáo buộc rằng tổ chức này không khai báo với sở thuế số tiền $103,974.90 do đồng hương đóng góp năm 2013.

Bồi thẩm đoàn cũng quyết định rằng Bà Holly Ngô đều sai trong các lời cáo buộc rằng BPSOS đã khuất tất về tài chánh, và đã lừa lọc khi gây quỹ cho các hoạt động bảo vệ người tị nạn, giải cứu nạn nhân buôn người, hỗ trợ các tù nhân lương tâm, dân chủ hoá Việt Nam.

Tại phiên toà, bà Holly Ngô thú nhận rằng đã vu khống là BPSOS không trả lời những thắc mắc về tài chánh. Nhưng khi bị chất vấn bởi luật sư, Bà Holly Ngô xác nhận là có nhận được các câu trả lời cho đến khi bà ta ngưng hợp tác với BPSOS, và sau đó không hề đặt câu hỏi nào với Tiến sĩ Thắng hay BPSOS về bất cứ điều gì.

Bà Holly Ngô cũng phải rút lại lời cáo buộc là Tiến sĩ Thắng đã bỏ túi tiền đóng góp của đồng hương.

Đáng nói nhất, tại toà Bà Holly Ngô khai ra rằng ngày 25 tháng 7, 2015 đã viết thư tố cáo BPSOS với Bộ Trưởng Tư Pháp của tiểu bang Virginia và ngày 19 tháng 10, 2016 đã nhận được kết quả điều tra: Không có dấu hiệu sai trái nào và đóng hồ sơ điều tra. Bà Holly Ngô đã giấu nhẹm văn thư kết luận này để rồi tiếp tục vu khống cho BPSOS trước công luận.

Mộc Miên