30/09/2013 | 1

BỘI CHI TĂNG VÌ CÀNG CẮT, CHI TIÊU CÀNG LỚN

BỘI CHI TĂNG VÌ CÀNG CẮT, CHI TIÊU CÀNG LỚN

Tin Hà Nội – Sau hàng loạt hứa hẹn, tuyên bố cắt giảm chi tiêu, chi tiêu của hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn tăng. Bộ trưởng Tài chính Cộng sản Việt Nam mới thú nhận chi tiêu không ngừng tăng, tăng quá nhanh. Việt Nam đang vừa bội chi, vừa thất thu nghiêm trọng về ngân sách. Bảy tháng đầu 2013, bội chi lên tới 102 ngàn tỉ. Trong khi đó, nhà cầm quyền các địa phương đã xác nhận năm nay ngân sách sẽ thất thu từ hàng trăm tỉ đến hàng chục ngàn tỉ. Saigon hiện được coi là nơi dẫn đầu về thất thu ngân sách. Nhà cầm quyền thành phố này dự đoán, thất thu ngân sách của năm nay sẽ ở mức khoảng 20,000 tỉ đồng. Trước thực trạng vừa bội chi, vừa thất thu thường xuyên diễn ra, năm nào chế độ Hà Nội cũng tuyên bố sẽ cắt giảm 10% chi tiêu.

Tuy nhiên mới đây Bộ Tài chính thú nhận chi tiêu của hệ thống công quyền không giảm như đã hứa hẹn mà còn tăng vọt. Đề cập đến việc này, viên Bộ trưởng cho biết ngoài việc kêu gọi hệ thống công quyền cắt 10% chi tiêu như kế hoạch, hiện bộ đang dự tính đề nghị Quốc hội cắt thêm 10% nữa đối với chi tiêu cho hệ thống công quyền, nhằm tránh tình trạng vỡ nợ. Hệ thống công quyền tại Việt Nam hiện tồn tại với rất nhiều nghịch lý. Một lãnh tụ Hà Nội đã tuyên bố có khoảng 30% công chức Việt Nam đang hưởng lương nhưng không làm gì cả, nhưng lại tuyển thêm 10,000 cán bộ cho hệ thống Hội Nông dân của 10,000 xã.

Những khoản chi thường xuyên tăng quá nhanh là chi cho hội họp, tiếp khách, công tác ngoại auốc, đặc biệt là những khoản chi cho các hội nghị khoa học, hội thảo khoa học. Tuy dẫn đầu về số lượng giáo sư, tiến sĩ ở Đông Nam Á, nhưng số lượng các bài viết của đội ngũ giáo sư, tiến sĩ trên toàn Việt Nam, được hệ thống tạp chí khoa học quốc tế chọn đăng hàng năm vẫn thua xa một trường đại học bình thường ở Thái Lan. Một vài chuyên gia kinh tế ước đoán, với những diễn biến như vừa qua trong thu chi ngân sách, thâm hụt ngân sách của Việt Nam trong năm nay sẽ lên tới 162 ngàn tỷ đồng.