27/12/2018 | 1

Boat People SOS (BPSOS) công bố bản dịch bản kết luận của Uỷ ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc về Việt Nam

Boat People SOS (BPSOS) công bố bản dịch bản kết luận của Uỷ ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc về Việt Nam

Uỷ ban Chống Tra tấn của LHQ kiểm điểm Việt Nam về tình trạng tra tấn, ngày 14/11/2018 (nguồn ảnh:BPSOS)

Tin từ Washington DC –  Ngày 27/12/2018, tổ chức Boat People SOS (BPSOS) đã công bố bản dịch tiếng Việt của văn bản Nhận xét Kết luận (Concluding Observations) của Uỷ ban chống tra tấn của Liên Hợp quốc (LHQ). Độc giả có thể đọc bản dịch tại đây: http://dvov.org/wp-content/uploads/2018/12/Ban-Nhan-Xe-Ket-Luan-tieng-Viet.pdf

Bản dịch tiếng Việt này sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho người dân trong nước trong việc góp ý với Liên Hợp Quốc trong tiến trình theo dõi việc chính quyền Việt Nam thực thi Công ước của LHQ về chống tra tấn (UNCAT), theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch của BPSOS, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền có trụ sở ở Washington DC.

Bản nhận xét kết luận này được Uỷ ban chống tra tấn của LHQ đưa ra sau khi cơ quan này thực hiện việc kiểm điểm Việt Nam về tình trạng tra tấn vào giữa tháng 11 năm 2018.

Trong văn bản này, Uỷ ban chống tra tấn của LHQ đã đưa ra tổng cộng 25 khuyến cáo, trong đó có 3 khuyến cáo mà Việt Nam nhất thiết cần trả lời là:

  • Khuyến cáo về sử dụng vũ lực quá đáng và tử vong khi bị giam giữ
  • Khuyến cáo về bảo vệ pháp lý cơ bản
  • Khuyến cáo về tình trạng ép cung bằng tra tấn.

Chính phủ CSVN có nhiệm vụ báo cáo về thực thi các khuyến cáo kể trên vào ngày 7 tháng 12, 2019.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế và tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam có thể nộp các “báo cáo thay thế” bắt đầu từ giờ cho đến 3 tháng sau thời hạn 7 tháng 12, 2019. Báo cáo xoay quanh các khuyến cáo kể trên và có thể gửi về cat@ohchr.org theo dạng MS Word hoặc PDF, mỗi bản báo cáo không quá 3,500 chữ và phải được viết bằng một trong 6 thứ tiếng được LHQ chấp nhận là Anh, Pháp, Nga, Hoa, Ả Rập và Tây Ban Nha.

Tiến sỹ Thắng nói rằng tổ chức BPSOS của ông “sẽ theo dõi sát sự đáp ứng của chính quyền CSVN đối với các khuyến cáo của LHQ và thu thập thông tin về tra tấn để cung cấp cho Uỷ ban Chống Tra tấn. ” Ông cũng kêu gọi những ai có thông tin về tra tấn thì hãy gửi cho tổ chức của ông theo địa chỉ email poc@bpsos.org.

Quốc Tuấn