20/09/2013 | 0

BỎ YÊU CẦU ĐỀ TÊN CHA MẸ TRÊN CHỨNG MINH NHÂN DÂN

BỎ YÊU CẦU ĐỀ TÊN CHA MẸ TRÊN CHỨNG MINH NHÂN DÂN

TIN HÀ NỘI – Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vừa ra nghị định mới, chính thức bỏ việc đưa họ tên cha mẹ vào mặt sau của Chứng minh nhân dân. Nghị định số 106/2013/NĐ-CP được ban hành ngày 17/9 đồng thời cũng quy định việc bổ sung cụm từ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc vào bên dưới tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở mặt trước CMND. Nghị định này cũng đề ra thời gian tối đa phải làm xong CMND đối với cơ quan công an tại các cấp tỉnh thành trong nước. Theo đó, tại thành phố, thị xã, thời gian tối đa cho các trường hợp cấp mới, cấp đổi CMND không được quá 7 ngày, các trường hợp cấp lại không quá 15 ngày.

Các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, thời gian giải quyết việc cấp CMND không quá 20 ngày, trong khi các khu vực còn lại không quá 15 ngày, áp dụng cho tất cả các trường hợp. Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 2/11 năm nay. CMND mới, theo cơ quan công an quản lý, là thẻ nhựa, kích thước 85,6mm x 53,98mm. Trên mặt trước, CMND sẽ có những thông tin cơ bản của cá nhân công dân Việt Nam bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quê quán, nơi thường trú. Mặt sau của CMND có mã vạch hai chiều, dấu vân tay ngón trỏ trái và phải, đặc điểm nhận dạng. Trước đó, ngày 16/5/2012, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 27/2012/TT-BCA quy định về một số thay đổi đối với mẫu CMND.

Trong đó tại Điểm b, Mục 2, Điều 3 có nêu nội dung đặc điểm thân nhân gồm: “Họ và tên cha; họ và tên mẹ”. Điểm này đã gây tranh cãi sôi nổi trên các diễn đàn cộng đồng. Nhiều người trong giới chuyên gia luật pháp cho rằng các chi tiết về cha mẹ có thể trái với quy định tại điều 38 Bộ luật dân sự 2005 về quyền bí mật đời tư; và gây bất cập trong các trường hợp xử lý có tính đến nhân thân. Cũng có ý kiến cho rằng bên cạnh việc vi phạm Bộ luật dân sự, điều này còn vi phạm Công ước Quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký tham gia từ năm 1989.