06/07/2018 | 0

Bộ Y Tế: vẫn còn gần 3,000 trẻ em bị tách rời cha mẹ di dân bất hợp pháp

Bộ Y Tế: vẫn còn gần 3,000 trẻ em bị tách rời cha mẹ di dân bất hợp pháp

Ảnh: Reuters

Washington DC – Trong thời gian qua, chính phủ Trump gia tăng đáng kể số trẻ em bị tách rời khỏi cha mẹ là di dân bất hợp pháp. Trong ngày Thứ Năm 5 tháng 7, Bộ Trưởng Bộ Y Tế Alex Azar nói rằng nói rằng bộ của ông sẵn sàng cho trẻ em đoàn tụ với cha mẹ chúng.

Theo Bộ Trưởng Azar, hiện nay vẫn còn dưới 3,000 đứa trẻ sống trong các trung tâm nuôi nưỡng, trong khi cha mẹ chúng bị giam tại các nhà tù của liên bang. Trong số này có khoảng 100 đứa trẻ dưới 5 tuổi. Theo phán quyết của tòa án liên bang, trẻ em từ 4 tuổi trở xuống phải được đoàn tụ với cha mẹ vào Thứ Ba tuần tới. Còn trẻ em từ 5 tuổi tới 17 tuổi phải được đoàn tụ với cha mẹ trước ngày 26 tháng 7.

Bộ trưởng Azar cho biết ông nhìn thấy sự bất mãn của người dân. Nhưng nguyên nhân của mọi việc bắt nguồn từ một hệ thống di trú bị hư hỏng, và những mệnh lệnh trái ngược của các tòa án. Ông nói Bộ Y Tế biết rõ nhiệm vụ của họ, và họ đang thực hiện nhiệm vụ đó.

Để đẩy nhanh tiến trình đoàn tụ, Thứ Trưởng Bộ Y Tế Jonathan White cho biết họ đang sử dụng thử nghiệm DNA để xác minh mối quan hệ gia đình. Tuy nhiên, Jonathan Ryan -giám đốc điều hành Trung Tân Giáo Dục và Pháp Lý của Người Tị Nạn- phản đối việc thử nghiệm DNA, cho rằng đó là hành vi xâm phạm vào điều riêng tư nhất của một gia đình.

Theo nguồn tin của CBS News, trong một số trường hợp, kết quả thử nghiệm DNA lại giúp con cái sớm đoàn tụ với cha mẹ. (Mai Đức)