22/06/2018 | 3

Bộ Tư Pháp yêu cầu xóa bỏ giới hạn 20 ngày tạm giam các gia đình di dân bất hợp pháp

Bộ Tư Pháp yêu cầu xóa bỏ giới hạn 20 ngày tạm giam các gia đình di dân bất hợp pháp

Ảnh: Reuters

Washington DC – Hôm qua 21/06, Bộ Tư Pháp yêu cầu một thẩm phán liên bang thay đổi các quy định có liên quan tới việc giam giữ gia đình di dân bất hợp pháp, kéo dài thời hạn giam giữ nhiều hơn 20 ngày, để tránh tình trạng tách rời con cái ra khỏi cha mẹ chúng.

Nhóm luật sư đệ trình một bản ghi nhớ về cách tạm cư cho người di dân bất hợp pháp tại tiểu bang California, một khi họ bị bắt lúc vượt qua biên giới Hoa Kỳ với trẻ em nhỏ. Theo án lệnh định cư Flores thì chính quyền không được giam giữ gia đình vượt biên quá 20 ngày.  Hành động này nhằm ngăn chặn việc tách con cái ra khỏi cha mẹ, giữa lúc chính sách di trú mới được áp dụng, đó là bất cứ ai bị bắt khi vượt qua biên giới đều bị buộc tội hình sự.

Bộ Tư Pháp đưa ra yêu cầu trên một ngày sau khi Tổng Thống Trump ký sắc lệnh tạm dừng việc  tách rời hơn 2,300 đứa trẻ khỏi cha mẹ chúng. Chính sách “không khoan nhượng” của chính phủ  Trump vẫn giữ nguyên, nhưng từ nay gia đình của di dân bất hợp pháp sẽ bị giam giữ chung với nhau.

Theo CBS News, bất chấp tổng thống đã ký sắc lệnh, nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời vẫn tồn tại. Trong đó có những câu hỏi về số phận của những đứa trẻ bị tách rời khỏi gia đình trong thời gian qua, liệu chúng có được cho đoàn tụ với cha mẹ chúng hay không.

Tổ chức Texas Civil Rights Project nói với CBS News rằng hôm qua 21/06, 17 di dân bất hợp pháp được hoãn ra tòa, và những đứa trẻ vẫn được ở chung chỗ với họ. (Mộc Miên)