22/01/2017 | 1

Bộ Tư Pháp: Ông Trump hợp pháp mướn con rể Jard Kushner

Bộ Tư Pháp: Ông Trump hợp pháp mướn con rể Jard Kushner

Washington, DC. (CBS) – Văn Phòng Luật Sư OLC của Bộ Tư Pháp kết luận rằng việc ông Trump quyết định mướn con rể Jared Kushner làm cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc không vi phạm luật chống gia đình trị của liên bang.

OLC ban hành một bản ghi nhớ dài 14 trang vào hôm Thứ Sáu, nói rằng tổng thống không bị cấm bổ nhiệm Kushner bởi vì luật liên bang cho phép tổng thống quyền mướn người đặc biệt, miễn áp dụng luật chống gia đình trị đối với ông và việc thuê mướn của ông. Luật chống gia đình trị ngăn chặn tổng thống bổ nhiệm thành viên gia đình vào các vị trí trong chính phủ.

Tuy nhiên luật liên bang cũng cho phép tổng thống bổ nhiệm và thay đổi tiền lương của nhân viên trong Tòa Bạch Ốc mà không liên quan tới bất kỳ điều khoản nào của luật qui định việc thuê mướn và trả lương cho người phục vụ trong chính phủ. Kushner, 35 tuổi, kết hôn với con gái ông Trump là Ivanka Trump. Ông là cố vấn thân cận của ông Trump trong suốt chiến dịch vận động và quá trình chuyển tiếp.

Khi ông Trump ký lệnh hành pháp đầu tiên tại Phòng Bầu Dục vào đêm Thứ Sáu, Kushner cũng có mặt trong phòng. (Nguyên Trân)