10/02/2014 | 0

Bộ Tư Pháp: Nới Rộng Quyền Các Cặp Đồng Tính

Bộ Tư Pháp: Nới Rộng Quyền Các Cặp Đồng Tính

Tin New York, New York. (Reuters)
Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder cho biết: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ dự trù sẽ thay đổi rộng rãi, mang lại lợi ích nhiều hơn cho các cặp vợ chồng đồng tính, chẳng hạn như chấp nhận quyền hợp pháp để họ không phải làm chứng chống lại nhau trong các vụ án dân sự và hình sự.
Những thay đổi được thiết kế để tiếp tục thúc đẩy quyền đồng tính tại Hoa Kỳ, sau khi Tối Cao Pháp Viện phán quyết vào năm ngoái rằng chính quyền liên bang không thể từ chối công nhận hôn nhân đồng tính tại các tiểu bang cho phép.
Hôn nhân đồng tính chỉ được công nhận tại 17 trong số 50 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ, cũng như tại District of Colombia.
Ngoài ra, ông Holder cho biết: bộ đang dự trù các cặp vợ chồng đồng tính sẽ có cơ sở pháp lý giống như các cặp vợ chồng khác giới trong các lãnh vực khác, chẳng hạn như giới hạn nợ trong thủ tục khai phá sản và chính sách thăm viếng tại nhà tù liên bang.
Ông Holder đưa ra thông báo trên trong bài diễn văn tại một sự kiện của Chiến Dịch Nhân Quyền, một tổ chức vận động hành lang cho quyền đồng tính.
Tháng 6 năm ngoái, Tối Cao Pháp Viện bãi bỏ một phần của đạo luật liên bang có từ năm 1996, mang tên Luật Bản Vệ Hôn Nhân, cấm chính phủ liên bang chấp nhận hôn nhân đồng tính.
Kể từ đó, chính quyền của Tổng Thống Obama đã tích cực thực hiện phán quyết trong nhiều lãnh vực, chẳng hạn như phúc lợi di trú và nhân viên liên bang.

Nguyên Trân