06/12/2021 | 24

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ kiện Texas vì phân chia lại khu vực bầu cử

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ kiện Texas vì phân chia lại khu vực bầu cử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Texas vào thứ Hai với cáo buộc tiểu bang này vi phạm Đạo luật Quyền Bầu cử bằng cách tạo ra các kế hoạch phân chia lại nhằm phân biệt đối xử với cử tri Da đen và người thiểu số bằng cách làm loãng phiếu bầu của họ.

Bộ trưởng tư pháp, Garland nói với các phóng viên tạimột cuộc họp báo rằng đơn kiện mà bộ tư pháp đệ trình hôm nay cáo buộc rằng Texas đã vi phạm mục hai bằng cách tạo ra các kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử nhằm từ chối hoặc ngăn cản quyền bỏ phiếu của cử tri gốc Latino và Da đen dựa trên chủng tộc, màu da hoặc tư cách của họ trong nhóm thiểu số.

Trong đơn kiện gửi lên Tòa án Quận phía Tây của Texas, Bộ Tư pháp nói rằng kết quả thống kê dân số năm 2020 cho thấy rằng người Latinh đang trên đà trở thành nhóm dân số lớn nhất của tiểu bang và số cử tri Latino không phải là người da trắng chiếm dưới 40% trăm dân số của bang.

Đơn kiện cũng viết rằng ngay sau khi công bố dữ liệu thống kê dân số năm 2020, Cơ quan lập pháp Texas đã ban hành kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử Quốc hội Texas và Hạ viện Texas qua một tiến trình mập mờ. Đây là đơn kiện lần thứ hai trong năm nay khi Bộ Tư pháp kiện Texas về quyền bỏ phiếu.

Bộ Tư pháp vào đầu tháng 11 đã kiện Texas về một luật mới hạn chế bỏ phiếu bằng thư, cáo buộc rằng luật này hạn chế một cách không thích hợp những cử tri khuyết tật hoặc cử tri không biết đọc hoặc viết không thể nhận được sự trợ giúp đầy đủ tại các địa điểm bỏ phiếu.