09/09/2021 | 3

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ kiện luật hạn chế phá thai của tiểu bang Texas

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ kiện luật hạn chế phá thai của tiểu bang Texas

WASHINGTON –Bộ tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện để phản đối lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn của tiểu bang Texas, lập luận rằng luật được ban hành nhằm thách thức hiến pháp một cách công khai. Đơn kiện, được đệ trình hôm thứ Năm tại tòa án liên bang ở Texas, yêu cầu một thẩm phán liên bang tuyên bố rằng luật không hợp lệ, “và để bảo vệ các quyền hiến định mà Texas đã vi phạm.”  Luật này có tên là Dự luật SB8, cấm phá thai sau sáu tuần của thai kỳ, trước khi nhiều phụ nữ biết mình mang thai.

Luật SB8, bao gồm một ngoại lệ cho các trường hợp khẩn cấp y tế, nhưng không áp dụng cho các trường hợp mang thai vì bị hãm hiếp hoặc loạn luân. Thống đốc Abbott tuần này đã bảo vệ luật hạn chế phá thai của tiểu bang và cho biết mục tiêu của ông là “loại bỏ nạn hiếp dâm để không một phụ nữ nào, không một người nào, trở thành nạn nhân của hiếp dâm!”  Thay vì đặt các viên chức tiểu bang hoặc cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm thực thi lệnh hành cấm, luật này trao quyền cho các công dân tư nhân nộp đơn kiện dân sự chống lại những người cung cấp dịch vụ phá thai hoặc bất kỳ ai “hỗ trợ hoặc tiếp tay” cho việc phá thai sau sáu tuần.

Những vụ kiện đó có thể nhận được ít nhất $10,000 “thiệt hại theo luật định” cho mỗi lần phá thai.  Vụ kiện của chính quyền Biden được đưa ra trong bối cảnh tối cao pháp viện với số thẩm phán 6-3 bảo thủ dự kiến sẽ tiếp nhận một vụ kiện từ tiểu bang Mississippi vào mùa thu này, thách thức luật Roe và Wade.