07/09/2021 | 5

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ bảo vệ các phòng khám phá thai tại Texas

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ bảo vệ các phòng khám phá thai tại Texas

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ hai (ngày 6 tháng 9), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công chống lại những người tìm kiếm hoặc cung cấp dịch vụ phá thai ở Texas, khi cơ quan này khám phá các cách thức thách thức luật cấm phá thai mới nhất của tiểu bang.

Luật mới, được gọi là SB8, cho phép người dân Texas khởi kiện bất kỳ ai cung cấp hoặc “hỗ trợ hoặc tiếp tay” cho việc phá thai sau khi thai nhi được khoảng sáu tuần.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố rằng bộ sẽ bảo vệ những người tìm kiếm hoặc cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản thông qua một đạo luật năm 1994 được gọi là Đạo luật Tự do Tiếp cận Phòng khám (FACE Act). FACE Act cấm sử dụng vũ lực để cản trở một người nhận hoặc cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản.

Cựu Tổng thống Bill Clinton đã ủng hộ đạo luật này để đáp trả lại các vụ bạo lực của các nhà hoạt động chống phá thai trong những năm 1980 và 1990. Ông Garland cho biết Bộ Tư pháp sẽ thực thi FACE Act khi tìm hiểu tất cả các lựa chọn để thách thức SB8 nhằm bảo vệ các quyền hiến định của phụ nữ và những người khác.

SB8 có hiệu lực vào thứ Tư (ngày 1 tháng 9) sau khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không ngăn chặn điều luật được thông qua. Điều đó cho thấy các thẩm phán của Tối cao Pháp viện đang tiến gần đến việc hủy bỏ Roe v. Wade, trong đó tòa án đã đưa ra phán quyết bảo vệ quyền phá thai.