30/03/2016 | 2

Bộ Tư Pháp CSVN cấm cán bộ uống rượu bia trong ngày làm việc

Bộ Tư Pháp CSVN cấm cán bộ uống rượu bia trong ngày làm việc

Theo một bài đăng trên báo Hà Nội Mới ngày 30 tháng 3, Bộ Tư Pháp của cộng sản Việt Nam đã nhắc nhở các thủ trưởng cơ quan, giám sát các cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Theo đúng ngôn từ của lối nói kiểu cộng sản rất là mơ hồ, tờ báo cho biết trong công văn của thứ trưởng bộ Tư Pháp Trần Tiến Dũng vừa ký gửi thủ trưởng các đơn vị, phàn nàn là “trong thời gian qua việc thực hiện một số ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp “vẫn còn chậm”, còn hiện tượng sao nhãng với công việc. Hơn nữa, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ có lúc, có nơi còn chưa nghiêm. Trong văn thư ông Trần Tiến Dũng kêu gọi các thủ trưởng chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị số 02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp nghiêm cấm cán bộ ngành tư pháp không uống rượu bia trong ngày làm việc.

Điều đáng ngạc nhiên là chỉ thị ra vào tháng 2 năm 2013, mà 3 năm sau ông Trần Tiến Dũng mới gởi văn thư yêu cầu cán bộ trong ngành phải ‘nghiêm chỉnh thực hiện’ mà lại còn phàn nàn là ‘vẫn còn chậm’.

DN / SBTN